Saint Theodosius the Great lived during the fifth-sixth centuries, and was the founder of cenobitic monasticism. He was born in Cappadocia of pious parents. Endowed with a splendid voice, he zealously toiled at church reading and singing. St Theodosius prayed fervently that the Lord would guide him on the way to salvation. In his early …

Continue reading Saint Theodosius The Great

Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia, “belongs not to the Church of Caesarea alone, nor merely to his own time, nor was he of benefit only to his own kinsmen, but rather to all lands and cities worldwide, and to all people he brought and still brings benefit, and for Christians he …

Continue reading Saint Basil The Great, Archbishop of Caesarea

It was in 1986 in Paris that I first read a samizdat life of Elder Sebastian of Karaganda (1884-1966) and came across the case of Zoya. Since that time Elder Sebastian has been canonized and his life published in English in the Optina Elders series of Platina. However, Zoya is mentioned there only briefly. On …

Continue reading Zoya, the girl who turned to stone – a miracle of St. Nicholas The Wonderworker in 1956

Umblatul cu icoana pentru a vesti Nașterea Domnului este o rânduială foarte veche, urmele ei pierzându-se în anii de început ai erei creștine. Astfel, această tradiție ne apare încă din primele secole ale creștinismului, încă de pe când sărbătoarea Nașterii Domnului și cea a Bobotezei se sărbătoreau împreună, în ziua de 6 Ianuarie. Sărbătoarea Epifaniei …

Continue reading Why worship the Nativity Icon?

Deoarece Sfântul Pă­rinte Antonie cel Mare, „Patriarhul monahismului or­to­dox“, ne spune în Patericul e­giptean că „în tot ce faci, să ai mărturia Sfintelor Scripturi“ (avva Antonie 5), rânduim la în­ceputul cuvântului nostru ar­hieresc, teologic şi duhovnicesc, de apărare a preacuviosului părintelui nostru Arsenie de la Prislop, la 26 de ani de la trece­rea Sfinţiei Sale …

Continue reading Apology to Father Arsenie Boca (26 years from his passing into eternity)