Scopul Adunării este acela de a stabili prin vot componenţa noului Consiliu Parohial şi de a prezenta evoluţia administrativă si financiară a bisericii. Va fi analizată situaţia membrilor bisericii noastre şi se va discuta despre proiectele existente şi viitoare. De asemenea, vor fi prezentate rapoartele de activitate ale preoţilor slujitori, precum şi ale membrilor Consiliului.
Invitaţi la această Adunare cât mai multe persoane. Cu cât ştiu mai mulţi credincioşi despre parohia noastră şi participă la sfintele slujbe precum şi la activităţile pe care le organizează, cu atât mai bine va fi pentru comunitatea românească. Vă rugăm să invitaţi la această Adunare familia, prietenii şi cunoştinţele dumneavoastră, cu condiţia să fie creştini ortodocşi şi să nu fie membri la o alta misiune sau parohie.