Sfinții Arhangheli alcătuiesc a opta ceată îngerească din cele nouă cunoscute și slujesc neîncetat lui Dumnezeu, comunicând oamenilor voia Lui. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție mărturisesc despre relația continuă a puterilor cerești cu oamenii și ne descoperă numele a șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil și Varahiil, cărora li se adaugă uneori și Ieremiil. În ziua de 8 noiembrie, când Biserica prăznuiește „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, sunt cinstiți toți Sfinții Arhangheli, nu doar cei mai cunoscuți dintre aceștia.

Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit mai ales ca un apărător al dreptei credințe și luptător împotriva ereziilor. După căderea în păcat și alungarea din rai a primilor oameni, el a fost rânduit să păzească porțile raiului. În limba ebraică, „Mihail” însemnează „Cine este ca Dumnezeu?”. După ce au căzut din cer Lucifer și ceilalți îngeri (care au ajuns diavoli), Sfântul Arhanghel Mihail a strigat cu glas mare: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”, oprind astfel căderea îngerilor. Aceste cuvinte se rostesc și astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii. În iconografie, încă din primele secole creștine, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat sub chipul unui voievod care poartă în mâna dreaptă o lance, cu care îl străpunge pe Satan, iar în mâna stângă o stâlpare verde de finic. În vârful lancei se află o panglică de in și semnul Sfintei Cruci.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cinstit mai ales ca tâlcuitor al voii lui Dumnezeu și cel care aduce oamenilor veștile cele bune. El a vestit Fecioarei Maria Întruparea Fiului lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Gavriil” înseamnă „Omul lui Dumnezeu” sau „Puterea lui Dumnezeu”. În iconografie, Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat sub chipul unui tânăr care ține în mâna dreaptă o candelă cu o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda închipuie taina ascunsă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Această formă este larg răspândită, precum și cea în care el ține în mână o floare albă de crin, simbolul curăției feciorelnice.

Sfântul Arhanghel Rafail este cinstit mai ales ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor ce călătoresc și ocrotitor al celor căsătoriți, care trăiesc în frica de Dumnezeu. În limba ebraică, „Rafail”, compus din cuvintele „Rafa” și „El”, înseamnă „Domnul Vindecătorul” sau „Dumnezeu este Cel care vindecă”. Arhanghelul Rafail este amintit în „Cartea lui Tobit”, din Vechiul Testament, unde este prezentat ca și ocrotitor și îndrumător înțelept al dreptului Tobie, în drumul său spre casa lui Raguel, pentru a lua de soție pe Sara. Când se descoperă pe sine lui Tobie, acest arhanghel spune: „Eu sunt Rafail, unul din cei șapte Sfinți Îngeri, care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei Celui Sfânt” (Tobit 12, 15). În iconografie, Sfântul Rafail este înfățișat ținându-l pe Tobie de mână și îndrumându-l pe cale, în timp ce acesta ține în mână peștele pescuit în râul Tigru. Adesea, arhanghelul ține în mână un vas medical din alabastru sau o cădelniță, ca semn al tămăduirilor dăruite de Dumnezeu celor credincioși.

Sfântul Arhanghel Uriil este cel care pedepsește, ca reprezentant al mâniei lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Uriil” înseamnă „Focul lui Dumnezeu” sau „Lumina lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Uriil este reprezentat ținând în mâna dreaptă o sabie întinsă contra persanilor și în mâna stângă o limbă de foc.

Sfântul Arhanghel Salatiil este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere. În limba ebraică, „Salatiil” însemnează „Mijlocitorul către Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Salatiil este reprezentat având chipul blând și privirea plecată în jos, iar mâinile adunate în dreptul pieptului, în chip de rugăciune.

Sfântul Arhanghel Iegudiil (Evgudiil) este cel care-L slăvește pe Dumnezeu și pe cei care își dau viața mucenicește pentru El. Închipuie rugăciunea de slăvire. În limba ebraică, „Iegudiil” însemnează „Cel care îl preaslăvește pe Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Iegudiil este reprezentat ținând o cunună de aur în mâna dreaptă, pentru încununarea celor care ies biruitori din lupta cu păcatul, și un bici cu trei cozi în mâna stângă, pentru pedepsirea celor îndărătnici.

Sfântul Arhanghel Varahiil este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierile lui Dumnezeu. El închipuie dărnicia și milostenia lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Varahiil” însemnează „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Varahiil este reprezentat ținând la piept un trandafir alb, ca semn al darului.

Sfântul Arhanghel Ieremiil este cel care luminează mintea și insuflă oamenilor priceperea și cunoștința cea de la Dumnezeu. În limba ebraică, „Ieremiil” însemnează „Înălțarea lui Dumnezeu”. Acest arhanghel este cinstit mai ales ca cel ce inspiră gânduri și cugetări dumnezeiești, spre a-l înălța pe om și a-l apropia mai mult de Dumnezeu.